Wat je moet weten als je een succesvol team wilt bouwen

Interdependency – de succesfactor

In een interdependent team wordt fijner samenwerkt en er worden betere resultaten geboekt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat interdependent teams een hogere productiviteit hebben. In een productieomgeving gebeuren minder ongevallen. Wat is de essentie van een interdependent team?

Samenwerken als kernwaarde in het team

Vaak wordt gedacht dat als iedereen binnen een team zijn taak uitvoert, dat de prestaties dan vanzelf volgen. En dat is goed voor de teamleden en de organisatie. Deze gedachte mist de essentie, het cultuuraspect, van een interdependent team. Het concept van interdependency draait om het cultuuraspect. Dat moet goed begrepen moet worden door teamleiders en managers die een succesvol team willen bouwen. Het kenmerk van een interdependent team is dat teamleden wederzijds van elkaar afhankelijk zijn voor het resultaat. De onderlinge afhankelijkheid stuwt de samenwerking met als gevolg dat de productiviteit, de creativiteit en het probleemoplossende vermogen van het team verbeteren. In een industriële productieomgeving zal de veiligheid toenemen. De onderlinge afhankelijkheid voor het resultaat is gebaseerd op samenwerken als kernwaarde binnen het team. Van elkaar leren. Verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor het eindresultaat.

Interdependent team: het plezier en het geluk dat mensen halen uit de samenwerking is net zo belangrijk als de samenwerking en het resultaat.  

Expeditie team

Teamwork - samenwerken onder moeilijke omstandigheden

Samenwerken onder moeilijke omstandigheden. Focus ligt op het plezier en de voldoening in de samenwerking , de resultaten volgen vanzelf.

Het zal je niet verbazen dat de expeditieteams waar ik deel vanuit maakte altijd interdependent teams waren. Het gehele team staat op de top, of niemand haalt de top. Mensen zijn minder snel geneigd elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen als ze ook elkaars concurrent zijn. Het verbeteren van team interdependency zal als gevolg hebben dat vertrouwen, empathie en de succeskans ook verbeteren. Het vooraf screenen van je potentiële teamleden is wel nodig. Niet iedereen is geschikt om binnen een interdependent team te functioneren. Een interdependent team bestaat uit mensen die de samenwerking faciliteren en die de teamgeest aanvoelen en bevorderen.

Categorie: