Inspirerend leiderschap in tijden van onzekerheid en crisis

Hoe kun je weerstand overwinnen en mensen sneller meekrijgen in verandering?

De wereld verandert snel. Zo heb je vandaag een succesvol business model dat morgen achterhaald kan zijn. In deze tijd is het belangrijk om je mensen snel mee te krijgen in veranderingen. Wat kun jij doen om je mensen te inspireren? Om mensen mee te laten denken? Om mensen te betrekken bij verandering en weerstand tegen noodzakelijke vernieuwing te overwinnen?

  • Hoe zijn de gevolgen van de financiële crisis voor jouw onderneming voelbaar?
  • Wat is de houdbaarheidsdatum van jouw business model? 

Inspirerend leiderschap in tijden van onzekerheid en crisisspreker melvin redeker inspirerende leiders

Inspirerend leiderschap is de sleutelfactor om jouw onderneming ook in de toekomst succesvol te laten zijn. De weg die het minst is begaan leidt mogelijk tot het grootste succes. Het doorvoeren van vernieuwing en innovatie, het inslaan van nieuwe wegen vergt het maximale van je capaciteiten. Het is niet realistisch van jezelf te verwachten dat je in tijden van verandering altijd alle antwoorden hebt.

  • Wat is jouw taak als leider?
  • Ben jij een leider die alle antwoorden heeft of durf je je ook kwetsbaar op te stellen?

Inspireren in tijden van crisis en omgaan met onzekerheid

Je wilt je onderneming voorbereiden op de toekomst, de nieuwe economie. Mensen zijn van nature behouden en vallen terug op zekerheden die in het verleden zijn opgebouwd. Je stuit mogelijk op weerstand.

  • Valkuil: direct proberen te pareren van weerstand en kritiek. Beter: stel vragen!
  • Heb je de juiste mensen in je team om de noodzakelijke hervormingen door te voeren?
  • Bestaat er een relatie tussen de weerstand bij jouw mensen en je missie, visie en waarden? 

Vragen stellen die aanzetten tot actie

Wees nieuwsgierig en stel vragen. Dat stelt je als leider in staat om het beste in anderen naar boven te brengen. En draagvlak te creëren. Stel vragen die inspireren mee te denken. Vragen die weerstand kunnen overwinnen.

  • Wat kun je doen om continue te verbeteren? 
  • Wat kun je doen om weerstand te overwinnen tegen noodzakelijke vernieuwing en verandering?

1) Stel vragen die mensen verbinden met je missie, visie en waarden.
2) Stel vragen die vereenvoudigen, stel geen vragen die nog meer complexiteit introduceren.
3) Stel vragen die leiden tot actie.
4) Stel vragen die verbinden met kansen en mogelijkheden.

Categorie: