Leiding geven aan teams – Wat voor team stel je samen?

Geef je leiding aan teams? Ben je onderdeel van een team? Wil je jouw mensen beter laten samenwerken? Beantwoord voor jezelf deze twee vragen:

 

Momenteel kom ik veel over de vloer bij organisaties die in teams zijn gaan werken. Hoe deze teams tot hun samenstelling zijn gekomen, dat verschilt nogal eens. Soms zijn deze teams willekeurig samengesteld, of teamleden zijn geselecteerd op geografisch werkgebied, op basis van competenties of persoonskenmerken zoals het insightsprofiel.

Veelal is er bij het samenstellen van deze teams voorbij gegaan aan de meest essentiële vraag. Wat voor soort team heb ik nodig?

De eerste gedachte die men heeft bij een team is een groep mensen die face-to-face samenwerken. Er zijn andere mogelijkheden die soms veel effectiever zijn.
Als je besluit in teams te werken wil je natuurlijk het team dat het meest geschikt is voor de taak. Richard Hackman doet vanuit Harvard veel onderzoek naar de effectiviteit van teams. Volgens Hackman zijn de volgende twee vragen essentieel om te bepalen welk soort team het meest geschikt is voor een specifieke taak.

  1. Ligt de verantwoordelijkheid en toerekenbaarheid van het resultaat bij de gehele groep of bij individuele teamleden?
  2. Is het noodzakelijk dat teamleden in real-time en synchroon samenwerken?

Spreker Melvin Redeker over leiding geven aan teams. Welk team voor welke taak?

De antwoorden op deze vragen kun je verwerken in deze matrix. In welk kwadrant bevindt zich jouw team? Als je leiding geeft aan teams, wat betekent dit voor de invulling van jouw leiderschap?

One size fits all is niet van toepassing op teams. Als teams op de juiste manier en voor de juiste taak worden ingezet hebben ze zeker voordelen. Teams die verkeerd zijn samengesteld of worden ingezet voor de verkeerde taak, die werken contraproductief. Hoe goed je ook bent als teamleider, een team dat niet voor de juiste taak is samengesteld, daar is geen eer aan te behalen. Dat wordt één grote struggle.

Als je het maximale potentieel uit je team wilt halen, begin dan met deze twee vragen, voor je jouw team gaat samenstellen.  In een volgend blog zal ik beschrijven welk team het meest geschikt is voor welke taak.


Meer informatie?

Vind je dit een interessante blog of heeft het artikel jou geïnspireerd? Melvin geeft interactieve presentaties over samenwerkenvertrouwenveranderen en leiderschap. Deze sessies zijn bij uitstek geschikt voor jaar- of klantbijeenkomsten, congressen, interne meetings of strategische sessies. Heb je interesse in een inspirerende lezing of workshop, neem contact op via het aanvraagformulier of mail melvin@inspiratiespreker.nl


Categorie: