Samenwerken? Veel voorkomende frustraties en problemen in een team

Zes lessen uit de samenwerking in de EU en de Brexit

Niemand had het verwacht en toch gebeurde het: op 23 juni 2016 koos 51.9% van de Britten voor de Brexit. Veel van de frustraties en problemen in het ‘team EU’ zie ik regelmatig terug in teams binnen organisaties. Samenwerken is noodzakelijk maar niet vanzelfsprekend. Dit zijn zes lessen uit de samenwerking in de EU en het verlies van teamlid Groot Brittannië.

Eigen belangen vs teambelangen

De Brexit lijkt een klassiek geval van eigen belang versus teambelang. Een samenwerking zal nooit succesvol zijn als individuele teamleden niet in staat zijn hun eigenbelang ondergeschikt te maken.

1) Het is geven en nemen in een team. Juist daarom kan een team nooit vanzelfsprekend een team zijn. De teamgeest moet continue onderhouden worden. Dat kost tijd en energie. In jouw organisatie is dat niet anders. De vragen die teams regelmatig horen te beantwoorden:

  • Waarom zijn jullie een team?
  • Waarom ben jij onderdeel van dit team?
  • Wat draagt jouw team bij aan het doel van de organisatie?
  • En wat draagt de organisatie bij aan jouw team?

Identiteitscrisis

Ego’s ondergeschikt maken aan het teambelang is één. Maar dat wil niet zeggen dat jouw teamleden hun eigen identiteit willen opgeven. Een grote zorg van de Britten is teveel opgaan in de EU. Iedereen dacht dat een Brexit onmogelijk was, zover zou het nooit komen. Inmiddels weten we dat politici in Brussel en de UK hier duidelijk de plank hebben misgeslagen.

2) Ego’s ondergeschikt maken aan het teambelang is noodzakelijk. Maar als teamleden het gevoel krijgen dat ze hun identiteit verliezen, dan verlies je het commitment en dat is funest voor het vertrouwen. Als leider en als teamlid dien je signalen op te vangen en een luisterend oor te hebben voor de gevoelens en zorgen binnen het team.

Leiders maken zichzelf (te) belangrijk

Bijna iedereen is het er over eens dat Brussel een bestuurlijke moloch is. De afstand tussen burger en bestuurder is enorm. Hoe heeft het zover kunnen komen? Het mechanisme dat bestuurders zichzelf steeds belangrijker maken en zichzelf meer macht toe-eigenen zien we op allerlei plaatsen terug in de maatschappij, de politiek en organisaties.

3) Macht brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Hou die macht en je ego in toom.

Wat is het  team-doel? Is Europa niet meer dan de interne markt?

Wat is het doel van het team EU? Is het doel de interne markt?
De Europese integratie is begonnen om een einde te maken aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden. Na de verschrikkelijke Eerste Wereldoorlog en de Tweede wereldoorlog verenigden een aantal Europese landen zich economisch en politiek  om te zorgen voor een blijvende vrede. Dit grote doel achter de EU is ondergeschikt geraakt in de discussies over interne markt en migratie.

4) In veel teams zie je dit mechanisme terugkomen. Verschillen worden uitvergroot door gekissebis over belangrijke details. Als politiek leider of teamleider is het jouw taak om de verbinding te zoeken. Verlies het grote doel niet uit het oog en blijf dit communiceren zodat details geen struikelblok kunnen vormen.

Probleem: gebrek aan inspirerend leiderschap in het team EU?Samenwerken - veel voorkomende frustraties. Leer van de samenwerking in de EU

Vrede na vreselijk bloedvergieten en lange oorlogen. Daar kan niemand tegen zijn toch?
Toch zijn de leiders van het team EU niet in staat om een geloofwaardig verhaal te vertellen.

5) Wanneer de geloofwaardigheid het gezag continu aantast, verliest jouw team draagvlak en vertrouwen.

Hoe goed ben jij als leider om de droom te communiceren?

Europa is de wil en de droom om samen te (blijven) leven in vrede. We kunnen een interne markt creëren, maar als we geen gezamenlijke dromen hebben, hebben we niets.

6) (Team-)Leiders zijn vaak niet goed in het verwoorden van universele dromen. Dromen die ons als mens motiveren en binden. Hoe goed ben jij als leider om de dromen van jouw organisatie te formuleren naar jouw medewerkers en teams?

Bekijk de inspirerende toespraak van Esteban González Pons

Melvin


Meer informatie?

Vind je dit een interessante blog of heeft het artikel jou geïnspireerd? Melvin geeft interactieve presentaties over samenwerkenvertrouwenveranderen en leiderschap. Deze sessies zijn bij uitstek geschikt voor jaar- of klantbijeenkomsten, congressen, interne meetings of strategische sessies. Heb je interesse in een inspirerende en interactieve lezing of workshop vraag dan om meer informatie via het aanvraagformulier of mail melvin@inspiratiespreker.nl


 

Categorie: