Optimaal samenwerken en resultaten boeken

Deel II: Teamwork een keuze?

Elkaar helpen. Elkaar succesvol maken. In veel organisaties is de realiteit een andere. Werknemers, managers en complete afdelingen zijn in een concurrentiestrijd verwikkeld. De energie en tijd die dit kost zou veel beter gebruikt kunnen worden voor het tot stand brengen van innovatie, voor het verlenen van service aan klanten. Voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. de oplossing? Teamwork. Hier het tweede deel van “teamwork is een keuze”

4) Werk aan vertrouwen

Vertrouwen, we gaan er vanuit dat het er is, tot blijkt dat het ontbreekt. Vertrouwen is een werkwoord. Ook hier geldt: investeren in elkaar. Werk op basis van heldere waarden en normen en zorg dat je hierin consekwent bent.  Niets is zo slecht voor het vertrouwen als een onvoorspelbare collega of manager. Hoe kun je vertrouwen managen? Lees deze blog.

5) Stel een duidelijk en motiverend doel

Een open deur: zorg dat alle teamleden duidelijk weten wat het gemeenschappelijke doel is.  En zorg er voor dat iedereen zich hierin kan terugvinden. De teamleden moeten zich bewust zijn van

Teamwork is een keuze

het belang en de relevantie van hun persoonlijke inbreng om dit doel te bereiken. Een grote valkuil waar heel veel managers in trappen: stel je doelstelling op in cijfers. Cijfers motiveren niet. Cijfers zijn bedoeld als meetinstrument, niet om medewerkers te inspireren. Ben je ooit iemand tegen gekomen die door het vuur ging voor cijfers? Ik niet. Als je het maximale potentieel uit je medewerkers wilt halen, zoek dan naar de betekenis achter de cijfers en vertaal deze naar een inspirerende doelstelling. Cijfers gebruik je om de resultaten te meten.

6) Zorg voor de juiste organisatie van je team

Afhankelijk van het doel dat je bereiken wilt stel je je team samen. Hou hierbij rekening met:

  • De verantwoordelijkheden: wie is er verantwoordelijk voor het eindresultaat? Het individu of het gehele team?
  • Synchronisatie van taken: verloopt de samenwerken real-time en synchroon of kan ieder in zijn eigen tempo en tijdzone aan zijn taak werken?

Hierover heb ik een aparte blog geschreven. Lees hier meer.  Afhankelijk van deze twee factoren kan je ook vergaderingen, beslissingsmomenten, op een andere manier organiseren.

7) Vermijd Tunnelvisie

De manier waarop je het doel voorlegt aan je team bepaalt mede de focus van je team. Je creëert ongemerkt een tunnelvisie. Betrek daarom het gehele team bij het opstellen van de doelstelling zodat mensen zich gehoord voelen, zich achter het gemeenschappelijke doel scharen. Draagvlak. Door goed te luisteren naar je collega’s en medewerkers trap je minder snel in de valkuil om met oogkleppen op een strategie te bedenken die bij voorbaat gedoemd is te mislukken.

Wordt vervolgd!

Melvin

Teamwork is een keuze.

Lees deel I van Teamwork is een keuze >
Lees hier deel 3 > 

Categorie: