Teamwork – Resultaten boeken in teams

Teamwork is een keuze – deel I

Elkaar helpen. Elkaar succesvol maken. In veel organisaties zijn werknemers, managers en complete afdelingen in een concurrentiestrijd verwikkeld. De energie en tijd die dit kost zou veel beter gebruikt kunnen worden voor het tot stand brengen van innovatie, voor het verlenen van service aan klanten. Voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Hier deel I van het drieluik: teamwork is een keuze!

1) Investeren in goede werkrelaties. De basis.

Je collega’s moeten weten wie jij bent, jij moet weten wie je collega’s zijn. Een goede werkrelatie is nodig om elkaar feedback te kunnen geven, om feedback te kunnen ontvangen en om samen plezier te hebben in het werk dat je doet. Feedback geven en ontvangen is onmisbaar in de lerende organisatie. In een goede samenwerking zorg je voor elkaar. Leer je van elkaar. Help je elkaar succesvol te zijn. Dit kan alleen in een omgeving waar goede werkrelaties aanwezig zijn. Het komt vaak voor dat collega’s alleen nog contact hebben via de e-mail of de telefoon. Moderne communicatiemiddelen en social media zijn mijns inziens perfect als je elkaar ook wel eens face-to-face ziet. Investeer in goede werkrelaties. Loop eens naar dat andere bureau. Maak eens een lunchafspraak! Zorg dat je elkaar zo af en toe recht in de ogen kunt kijken.

2) Interdependent teams: creëer synergie

De ultieme vorm van samenwerking noemen we interdependency. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat interdependent teams succesvoller zijn en in de industrie werken

Bergbeklimmen: Samen op de top in moeilijke omstandigheden

Samen op de top in moeilijke omstandigheden

interdependent teams veiliger. Hoe komt dit? De teamleden weten dat ze wederzijdse afhankelijk zijn voor het resultaat. Er is geen concurrentie binnen het team maar je creëert juist synergie door gebruik te maken van de kennis en ervaring die in het team aanwezig is. Samenwerken is een kernwaarde binnen het team. Het gehele team deelt ook mee in het succes. Daarmee faciliteer je teamgedrag.

3) Prestatieprikkels

Mensen zijn minder snel geneigd elkaar te helpen als ze ook elkaars concurrent zijn. Mijn visie is dat individuele bonussystemen excellent teamwerk tegenwerken. Een individuele prestatieprikkel creëert een voedingsbodem voor individualisme. De focus zou moeten liggen op het teamwork en het team resultaat. Wat we nastreven is het gevoel van: “samen bereik je meer”. Voor bedrijven die toch een prestatieprikkel willen geven is mijn suggestie, geef het volledige team de bonus. Het zal je niet verbazen dat de expeditieteams waar ik deel vanuit maakten altijd interdependent teams zijn. Het gehele team staat op de top, of niemand haalt de top.

Teamwork is geen raket-wetenschap. Goed samenwerken is een keuze!

Melvin

Lees meer:

Ga naar deel II: Teamwork is een keuze >>

Lees meer over interdependent teamwork >>

Categorie: